מה הייחודיות של גפן ביטוחים?

ישנם מספר רב של סוכנויות ביטוח בישראל. אך ישנם יתרונות ייחודיים לסוכנים של גפן ביטוחים שאין לאחרים.
בקרוב..